Teruggavebeleid

Garantie

- In geen enkel geval kan Babytreatshop verantwoordelijk worden gehouden voor het niet-respecteren van wet- en regelgeving van kracht in het land van ontvangst. De eventuele aansprakelijkheid van Babytreatshop is uitsluitend gelimiteerd tot de waarde van het product in kwestie, bepaald volgens de datum van verkoop.

De klant kan contact opnemen met de klantenservice door het invullen van het formulier dat men kan terugvinden op de website onder de rubriek ‘contacteer ons’.

Teruggave

-  In overeenstemming met wetgeving inzake de verkoop op afstand (wet van 14 juli 1991), heeft de klant het recht afstand te doen van zijn aankoop zonder bestraffingen en zonder opgave van redenen. De klant beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de bestelde goederen, om ze terug te sturen naar Babytreatshop tegen omwisseling of terugbetaling. Om de terugbetaling of omwisseling te verkrijgen, moet de cliënt op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid de nieuwe producten (met de leveringsbon) terugsturen, in originele verpakking, onbeschadigd en vergezeld van alle eventuele accessoires, naar het volgende adres: Babytreatshop-Cash & Carry,Generaal de Krahéstraat, 112, Leopoldsburg, België.

- Indien de goederen zijn teruggezonden aan Babytreatshop onder de juiste voorwaarden en binnen de juiste tijd, engageert Babytreatshop zich ertoe de betalingen door de cliënt gedaan terug te geven, (met uitzondering van de leveringskosten) en dit zonder kosten. In het geval waar de leveringskosten initieel gedragen waren door Babytreatshop dan worden die kosten in mindering gebracht op het terug te geven bedrag van de cliënt. De terugbetaling zal gebeuren binnen tijdsbestek van maximum 15 dagen te beginnen vanaf de ontvangst van de teruggave.